ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร

คนที่ 25 ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค 2565

เวลา 8:00 - 16:00

ผลการนับคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ)
ข้อมูลล่าสุด NaN NaN เวลา NaN:NaN น.

ผู้มาใช้สิทธิ

บัตรเสีย

ไม่ประสงค์ลงคะแนน

นับไปแล้ว 0%
รายการพิเศษเลือกตั้ง
คำถามคนเมือง

เขียนคำถามที่อยากถามผู้สมัคร ผู้ว่ากรุงเทพฯ ทางทีมงานจะนำคำถามของคุณไปถามกับผู้สมัคร ผู้ว่ากรุงเทพฯ